Enquêtes

Benieuwd naar uw klanttevredenheid?

Stuur online een gepersonaliseerde vragenlijst/enquete. Op basis van de resultaten maken wij voor u bijvoorbeeld nieuwe doelgroepfilters.

Functionaliteiten enquêtes

  • Uw enquête in eigen stijl opnemen op de website
  • Enquêtes inzetten voor bijv. een klanttevredenheidsonderzoek
  • Relatiegegevens verrijken door middel van een vragenlijst/enquête

Stel de juiste vraag

Om het gewenste antwoord te krijgen van uw relatie, moet u de juiste vraag stellen. Er zijn drie categorieën vragen voor uw enquêtes beschikbaar:

  • Open vragen: Geef uw relatie alle ruimte om zijn antwoord te geven en toe te lichten
  • Meerkeuzevragen: Bepaal zelf uit welke antwoorden uw relatie kan kiezen
  • Grid-vragen (bijvoorbeeld een schaalverdeling): Hiermee geeft u een relatie de keuze uit een aantal antwoordkeuzes in een tabel. Denk daarbij aan schaalverdelingen van slecht naar goed of van 1 tot en met 10.