Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onder dit Ministerie valt Het Buitenhuis.
Deze organisatie is gespecialiseerd in het organiseren van diverse evenementen en congressen voor de Rijksoverheid, voor zowel kleine gezelschappen als grootschalige events.
Samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar de wensen van de bijeenkomst en wordt het programma inhoudelijk en logistiek vormgegeven. Het Buitenhuis kan met deskundige facilitatoren een interessant en passend programma samenstellen en begeleiden of andere professionele dagvoorzitters inzetten zoals improvisatietheater.
Om de inschrijvingen en registraties snel en accuraat te realiseren voor de diverse evenementen en congressen maakt ook deze klant gebruik van de professionele aanmeldmodule van Bosma Direct Marketing.