Campagne ARAG Legal Service

Opdrachtgever ARAG Rechtbijstand
Opdracht: OBS

De afdeling Legal Services heeft ons gevraagd een oplossing te bieden wanneer klanten rechtshulp aanvragen ook direct hiervoor betalen of minstens een schriftelijk (per mail) akkoord geven. Het komt regelmatig voor dat de rechtshulp al wordt ingezet terwijl hier geen betaling tegenover staat. Achteraf incasseren is lastig en kostbaar.
ARAG maakt gebruik van de Copernica marketing sofware.

Bosma Direct Marketing heeft hiervoor een Online Opdrachtbevestigingssysteem ontwikkeld binnen de Copernica marketingsoftware.
De software leent zicht uitstekend voor automatische opvolgacties en zijn uitstekende databasefaciliteiten garanderen een perfectie registratie van data. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om gepersonaliseerde pdf’s te versturen.
Proces: klanten nemen contact op met Legal Service voor rechtshulp. Nadat de gegevens van de klant zijn geregistreerd ontvangt de klant een gepersonaliseerde e-mail met verschillende gepersonaliseerde pdf’s zoals een Opdrachtbevestiging met onder andere het rekeningnummer van de klant, de juiste Algemene Voorwaarden (voor dat specifieke product) en een brochure. Als de klant de informatie heeft doorgelezen en gecontroleerd op juistheid (hij geeft niet alleen akkoord op het product van de rechtshulp maar ook akkoord om bedrag van zijn rekening te incasseren) ontvangt hij zijn geaccordeerde Opdrachtbevestiging retour. Met dit schriftelijke akkoord kan Legal Services de rechtshulp bieden en het verschuldigde bedrag incasseren.